Logo Universiteit Utrecht

Faculteitsraad Geesteswetenschappen

Agenda

30 juni 2017
15:00 - 17:00
Drift 21, Sweelinckzaal

FR-vergadering 30 juni 2017

15.00 uur Opening
15.00 uur Mededelingen
15.10 uur Conceptnotulen vergadering d.d. 12 mei 2017
15.20 uur Kader begroting 2018 – ter bespreking
15.40 uur Faculteitsreglement 2017 – 2018 – ter instemming

Conceptbesluit Wijzigingen faculteitsreglement 2017 – 2018

15.45 uur

15.50 uur

16.00 uur

16.10 uur

16.30 uur

Opzet landelijke onderzoekvisitatie 2018 – ter bespreking

Voortgang programma internationalisering – ter bespreking

Premasterbeleid – ter bespreking

Rapportage commissie Werkdruk – ter bespreking

Verbetering medezeggenschap [agendavoorstel FR] – ter bespreking

Mogelijkheid instelling departementsraden

16.40 uur W.v.t.t.k. en rondvraag
16.50 uur Sluiting met aansluitend een borrel
T.k.n.:
  • Concept Jaaragenda faculteitsraad GW 2016 -2017
  • Open brief CvB medezeggenschap UCR en UCU
  • URO-wijzigingen