Logo Universiteit Utrecht

Faculteitsraad Geesteswetenschappen

Agenda

24 maart 2017
15:00 - 00:00
Drift 21, Sweelinckzaal

FR-vergadering 24 maart 2017

15.00 uur Opening
15.05 uur Mededelingen
15.10 uur Conceptnotulen vergadering d.d. 10 februari 2017
15.20 uur Strategisch Plan Geesteswetenschappen – ter instemming
15.50 uur Facultair deel OER-en – ter instemming
16.00 uur Jaarrekening 2016 – ter bespreking

Verantwoording bestuursagenda 2016 – ter bespreking

Q4 2016 Analyse tijdelijk personeel – ter bespreking

16.30 uur W.v.t.t.k. en rondvraag
16.40 uur Sluiting
T.k.n.:
  • Concept Jaaragenda faculteitsraad GW 2016 -2017
  • Evaluatie Strategisch Plan 2013 – 2017