Logo Universiteit Utrecht

Faculteitsraad Geesteswetenschappen

Agenda

16 september 2016
15:00 - 17:00
Drift 21, Sweelinckzaal

FR-vergadering 16 september 2016

15.00 uur Opening
Mededelingen
15.10 uur Conceptnotulen vergadering d.d. 1 juli 2016
15.20 uur Q2-rapportage 2016 – ter bespreking
15.35 uur Begroting 2017 – ter instemming
De conceptbegroting ligt ter instemming op hoofdlijnen voor aan de FR. De FR heeft op alle onderdelen adviesrecht.
16.05 uur Faculteitsreglement 2016-2017: aanpassing aan modelreglement – ter instemming
16.15 uur Samenstelling commissies faculteitsraad 2016-2017ter instemming
16.20 uur W.v.t.t.k. en rondvraag
16.30 uur Sluiting

De raadsstukken staan op de Uniteams-website.

Alle belangstellenden zijn welkom.

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen