Logo Universiteit Utrecht

Faculteitsraad Geesteswetenschappen

Agenda

16 december 2016
15:00 - 17:40
Drift 21, Sweelinckzaal

FR-vergadering 16 december 2016

15.00 uur Opening
15.05 uur Mededelingen
15.10 uur Conceptnotulen vergadering d.d. 14-10-16
15.20 uur Tussenrapportage ontwikkeling Strategisch Plan Geesteswetenschappen – ter bespreking
15.35 uur PPE (bachelor Philosophy, Politics and Economics) – ter bespreking
15.55 uur UGlobe – ter bespreking
16.15 uur Herzien minoraanbod – ter bespreking
16.25 uur Evaluatie tutoraat – ter bespreking
16.40 uur Ondersteuning voor startende docenten – ter bespreking
16.50 uur Humanities Honours Programme – ter bespreking
17.00 uur Jaarplan studentassessor – ter bespreking
17.10 uur Financiële aspecten verlofbeleid – ter bespreking
17.20 uur Q3 – ter bespreking
17.30 uur W.v.t.t.k.
17.40 uur Sluiting

De raadsstukken staan op de Uniteams-website.

Alle belangstellenden zijn welkom.