Logo Universiteit Utrecht

Faculteitsraad Geesteswetenschappen

Agenda

15 september 2017
15:00 - 17:00
Drift 21, Sweelinckzaal

FR-vergadering 15 september 2017

15.00 uur Opening
Mededelingen
15.10 uur Conceptnotulen vergadering d.d. 30 juni 2017
15.20 uur Q2-rapportage 2017 – ter bespreking
15.35 uur Begroting 2018 – ter instemming op hoofdlijnen
16.05 uur

16.20 uur

Bestuursagenda 2018 – ter instemming

Samenstelling commissies Faculteitsraad 2017 – 2018 – ter instemming

16.25 uur W.v.t.t.k. en rondvraag
16.35 uur Sluiting
T.k.n.: Concept Jaaragenda faculteitsraad GW 2017 – 2018

 

De raadsstukken staan op de Uniteams-website.

Alle belangstellenden zijn welkom.