Logo Universiteit Utrecht

Faculteitsraad Geesteswetenschappen

Agenda

12 mei 2017
15:00 - 17:00
Drift 21, Sweelinckzaal

FR-vergadering 12 mei 2017

15.00 uur Opening
15.05 uur Mededelingen

  • Uitslag verkiezingen
15.10 uur Conceptnotulen vergadering d.d. 24 maart 2017
15.20 uur Voortgang uitvoering masterherziening – ter bespreking
15.40 uur Werkplan Educate-it GW 2017 – ter bespreking
16.00 uur

16.20 uur

 

16.25 uur

16.40 uur

Feedback in de bacheloropleidingen – ter bespreking

OER-en lerarenopleidingen 2017 – 2018 – ter instemming

Concept-besluit OER-en lerarenopleidingen 2017 – 2018

Q1 2017 – ter bespreking

Wet Versterking Bestuurskracht: positie OC’s – ter bespreking

16.50 uur W.v.t.t.k. en rondvraag
17.00 uur Sluiting
T.k.n.:
  • Concept Jaaragenda faculteitsraad GW 2016 -2017
  • Facultair Strategisch Plan (definitief)
  • Opleidingsspeficieke delen OER
  • Voortgang cursusevaluatiesysteem: ontwikkelingen op UU-niveau en evaluatie Caracal
  • Medezeggenschap strategische thema’s