Logo Universiteit Utrecht

Faculteitsraad Geesteswetenschappen

Agenda

10 februari 2017
15:00 - 00:00
Drift 21, Sweelinckzaal

FR-vergadering 10 februari 2017

15.00 uur Opening
15.05 uur Mededelingen
15.10 uur Conceptnotulen vergadering d.d. 16 december 2016
15.20 uur Strategisch Plan Geesteswetenschappen – ter bespreking
15.45 uur Diversiteit – ter bespreking
16.00 uur Tijdelijke docenten – ter bespreking
16.15 uur Aanpassing Kiesreglement 2017-2018 – ter instemming
Conceptbesluit Aanpassing Kiesreglement 2017-2018
16.20 uur W.v.t.t.k. en rondvraag
16.30 uur Sluiting

T.k.n.

  • Concept jaaragenda faculteitsraad GW 2016 -2017
  • Road Map Institutions

 

De raadsstukken staan op de Uniteams-website.

Alle belangstellenden zijn welkom.