Logo Universiteit Utrecht

Faculteitsraad Geesteswetenschappen

Commissies 2021 – 2022

Commissie BA Onderwijs

Personeel
Eleni Braat, Rias van den Doel en Maarten van Houte

Studenten

Pelle Boers, Joris Canoy (voorzitter) en Myrte Spaargaren

Commissie MA Onderwijs & Onderzoek

Personeel
Toine Minnaert, Merlijn Hurx  en Lieke Stelling (voorzitter)

Studenten
Christoph van der Kwast, Robert Snitselaar en Maureen Wirds

Commissie Financiën & Huisvesting

Personeel

Myrthe van Groningen, Janka Looman-Blatnik en Hanny den Ouden (voorzitter)

Studenten
Jet Langedijk, Demi Moors en Martijn van der Veen

Commissie Raadsprioriteiten

Personeel

Siebren Teule, Imar de Vries (voorzitter) en Dirk van de Vijver

Studenten

Léon Gerridzen en Saskia Roozeboom